Image Image Image Image Image

About

PZP is

a multidisciplinary office that emphasizes on architecture and design, from large scale urban planning to dedicated interior design.

Founded by three partners, Liviu Zăgan, Vadim Patriciu and Andrei Panaitescu, PZP currently employs more than 20 people and actions from an office in the heart of Bucharest. We work with both corporate and private clients and assume the role of an active consultant throughout all stages of the design.

PZP  is driven by talented designers and experienced architects who develop projects from early concepts to on-site supervision. We are enthusiastic about ambitious projects, responsible when it comes to socially driven designs and professional throughout it all.

Our strength lies in the ability to approach briefs creatively and accomplish projects with efficiency.

PZP believes that good design can change people’s life.

un birou multidisciplinar care se axează pe arhitectură și design, de la planificare urbană la scară mare până la design interior dedicat.

Fondat de trei parteneri, Andrei Panaitescu,  Liviu Zăgan și Vadim Patriciu, PZP are în prezent aproximativ 20 de angajați și lucrează intr-un birou din inima Bucureștiului. Lucrăm cu corporații și beneficiari privați deopotrivă, asumăndu-ne rolul unui consultant activ în toate fazele designului.

PZP funcționează prin designerii talentați și arhitecții cu experiență care dezvoltă proiecte de la conceptele inițiale la urmărirea de șantier.
Ne entuziasmează proiectele ambițioase, suntem responsabili când vine vorba de designul inspirat de cauze sociale și lucrăm profesionist pe parcursul tuturor proiectelor.

Punctul nostru forte este capacitatea de a aborda proiectele creativ și de a le duce eficient până la capăt .

PZP crede că arhitectura de calitate poate schimba viața oamenilor.

TEAM

Founders

Andrei Panaitescu
Vadim Patriciu
Liviu Zăgan

Partners

Liviu Zăgan
Ivona Amariței
Cristina Ana
Costin Beekman
Matei Georgescu
Paul Heroiu
Andrei Panaitescu
Bogdan Saileanu

Management

Cristina Ana
Delia Ivan

Senior Designers

Ivona Amariței
Răzvan Armeanu
Costin Beekman
Alexandra Nicolau
Ioana Secărea

Designers

Roxana Achim
Zoia Bafani
Anca Ionescu
Octavian Nistoroiu
Lavinia Olteanu
Ruxandra Osiac