Image Image Image Image Image

Careers

 

BUSINESS ASSOCIATES

PZP is looking for business associates to collaborate with our office.

Requirements: Experience within the architecture and real estate fields as well as a strong interest to seek for new business opportunities.

PZP caută business developer cu experiență pentru a colabora cu biroul nostru.

Cerințe: Experiență în domeniul arhitecturii și al pieței imobiliare, interesat să contribuie în dezvoltarea biroului.

 

INTERNSHIPS

PZP Arhitectura is currently seeking for 2 ambitious and motivated architectural interns for our office in Bucharest.

At PZP, you will be engaged in serious projects and have rigorous responsibilities ranging from conceptual design studies to final presentation materials. Potential competition or commission project involvements fall within the residential, commercial, culture, retail, leisure sectors, and design departments. The training period will require you to learn and be part of a contemporary architecture firm as well as help you in developing multiple new skills.

Requirements
: AutoCAD, Adobe Creative Suite  and model making skills.

PZP Arhitectura caută 2 interni ambițioși și motivați pentru biroul nostru din București.

La PZP vei fi implicat in proiecte mari, vei avea responsabilități riguroase, variind de la studii de concept până la prezentări finale.  Este posibilă implicarea în competiții din domenii diverse: rezidențial, comercial, cultural, cat și clădiri de birouri. Perioada de stagiu te va instrui ca parte a unui birou contemporan de arhitectură și îți va permite să dezvolți noi aptitudini.

Cerințe: AutoCAD, pachetul Adobe Creative Suite și abilitatea de a construi machete.

All internship applications / portfolios must be sent to costin@pzp.ro as one PDF file no larger than 10 MB.  Please state the job title you are applying for in the subject of the e-mail.

Toate aplicațiile/ portofoliile pentru internship trebuie trimise la adresa de mail costin@pzp.ro sub forma unui singur fișier PDF cu mărime maximă de 10 MB. Vă rugăm să specificați titlul postului pentru care aplicați în câmpul subiect al e-mailului.